June 15th, 2011

ประเทศฮังการี

1fbb2fa733d766544a468c3557af65d0 ประเทศฮังการี          ประเทศฮังการีชื่อประเทศ ประเทศฮังการี (อังกฤษ: Republic of Hungary; ฮังการี: Magyarország มอยอโรร์ซาก) หรือชื่อเต็มคือ สาธารณรัฐฮังการี (อังกฤษ: Republic of Hungary; ฮังการี: Magyar Köztársaság มอยอร์ เคิซตาร์ซอซาก) และประเทศฮ้งการียังได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ด้วยความงดงามของสายน้ำที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพ กาล

ที่ตั้ง เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในยุโรปกลาง มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า ประเทศของชาวแมกยาร์ (Country of the Magyars)35039bdc29ca94df0b65d90bb6019553 ประเทศฮังการี
ทิศเหนือ ติดกับสโลวาเกีย และยูเครน
ทิศใต้ ติดกับโครเอเชีย เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร
ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย
ทิศตะวันตก ติดกับออสเตรีย และสโลวีเนีย

พื้นที่ 93,000 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ แบ่งออก เป็น 3 ส่วน

  • The Great Plain (Nagyalföld) เป็นที่ราบต่ำทางตะวันออกและตอนกลาง
  • The Little Plain เป็นที่ราบขนาดเล็กทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเทือกเขาที่สูงที่สุด ชื่อว่า Kékes tető (สูง 1,015 เมตร)
  • Transdanubia เนินเขา สลับกับที่ราบสูงๆต่ำทางตะวันและตะวันตกฉียงใต้ 
ภูมิอากาศ
ประเทศฮังการีมีฤดูหนาวที่ชื้น และมีฤดูร้อนที่อบอุ่น

อุณหภูมิเฉลี่ย ฤดูหนาว 0 ถึง -15 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 27-35 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง บูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์เป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

ภาษาราชการ ฮังกาเรียน 98% อื่นๆ 2%
 
ศาสนา โรมันคาทอลิก 67.5% คาลวินิสต์ 20% ลูเธอแรนส์ 5%
 
สกุลเงิน Euro

ขั้นตอนการขอวีซ่า:
ประเทศฮังการีได้เข้าร่วมในสนธิสัญญา เชงเก้น ซึ่งทำให้การเข้าออกประเทศฮังการี่สามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการขอทำเชงเก้นวีซ่า

วีซ่าฮังการี (Visa Hungary)

เวลาทำการ : 09.00 – 12.00 น.
จันทร์ – พุธ –  ศุกร์
โทรจองคิวยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2-3 อาทิตย์

Visa Tourist ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. จดหมายเชิญจาก Hungary ในกรณีธุรกิจ
6. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม
9. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จ่ายเป็นสกุลเงิน ยูโร 70 ยูโรเท่านั้น ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต )
11. ใช้เวลายื่น 7 -10 วันทำการ

- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย
- กรณีเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าตัวจริง+สำเนา ( แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย )

9fc5ede5f658f7d51ca0e7366e6ba09e ประเทศฮังการี
b820772bad1e43d0ed91ef11c7267861 ประเทศฮังการี
8acadff8f3bf6e28be6a8ba92444b739 ประเทศฮังการี

เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฮังการี่

หน่วยเงินของฮังการี เรียกว่า โฟรินท์ (Forint) สามารถแลกเป็นเงินไทยได้ในอัตรา 5.3 Hungarian Forint = 1 บาท สำหรับการไปแลกเงินที่ประเทศฮังการี นักท่องเที่ยวควรแลกเงินกับสถานที่ที่มีการออกใบกำกับการแลกเงินให้นะ เพราะเงินของฮังการีมีการปลอมแปลงกันมาก โดยท่านสามารถหาตู้แลกเงินได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่ง รวมถึงสถานีรถไฟใหญ่ทั้งสามแห่งในกรุงบูดาเปสต์ และอีกสิ่งที่สำคัญ ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองเป็นอย่างดีในระหว่างการท่องเที่ยว ด้วย Gulasch (กูลาช)
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟอรินท์ Hungarian Forint (HUF)

การเดินทาง ใน ฮังการี่

       ประเทศฮังการีนั้นมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพอย่างหน้า ประหลาดใจ ซึ่งรวมถึง การขนส่งระดับระหว่างประเทศ ภายในประเทศ โดย การขนส่งระบบราง ทั้งภายในเมืองและระหว่างเมือง รถบัส รถราง และ รถไฟใต้ดิน

       โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการโดยสารเดินทาง ราคาตั๋วรถโดยสารสาธารณมีอัตราที่ถูกมากอย่างเหลือเชื่อ สำหรับ การให้งานโดยสารเป็นประจำ และรายเดือนซื่งสามารถเดินทางได้ครอบคลุม การขนส่งมวลชนได้ทุกแบบ ซื่งสามารถซื้อตั๋วได้จากสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ คุณสามารถซื่อตั๋วได้ในราคานักเรียน และเด็ก ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก และยังมี ตั๋วราคาถูกกว่า ที่สามารถขึ้นได้เฉพาะ รถรางหรือรถไฟฟ้า สำหรับคนที่ไม่อยากขึ้นรถโดยสารประจำทาง ส่วนตั๋ว Hunagrian Flexipass สามารถใช้เดินทางได้ทั่วประเทศฮังการีได้ถึง 10 วัน เพียง US$ 69 เท่านั้น

รถไฟฟ้า
       บูดาเปสต์เป็นเมืองเดียวในประเทศฮังการีที่มีการเชื่อมโยงของระบบการ ขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง ระไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทาง
       รถไฟฟ้าในนคร บูดาเปสต์มีประสิทธิภาพและไม่แพง มีทั้งหมดด้วยกันสามสายด้วยกัน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่เดียวกันจากใจกลางเมืองออกไปสู่บริเวณรอบๆ แต่ละสถานีจะมีป้ายสัญลักษณ์วงกลมมีตัวอักษร M อยู่ตรงกลาง ในการให้บริการรถไฟฟ้า นั้น ในฝั่งเมืองใหม่ Pest จะมีการบริการที่ดีกว่าและทั่วถึงกว่า ในฝั่งเมือง Buda ซึ่งในฝั่ง Buda นั้นจะมีรถรางไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางให้ใช้มากกว่า
       รถไฟฟ้าของนคร บูดาเปสต์นั้นง่ายต่อการหา และเดินทาง ซึ่งคุณสามารถซื้อแผนที่ได้ที่ช่องขายตั๋วของแต่ละสถานี การซื้อตั๋วสามารถซื้อได้จากเครื่องอัตโนมัติ หรือ ร้านขายบุหรี่ ก่อนที่จะเข้าสู่ชานชาลาหลักจะต้องทำการเปิดการใช้งานกับเครื่องสีส้มเล็ๆ ที่ตั้งอยู่บนทางผ่านไปชานชาลาต่างๆ ถ้าไม่ได้ทำการเปิดการใช้งานที่เครื่องนี้ก่อนคุณอาจถูกต่อว่าและต้องเสีย ค่าปรับได้ และจะต้องทำการเปิดการใช้งานทุกครั้งเมื่อทำการเปลี่ยนสาย รถไฟฟ้า เปิดทำการ ตั่งแต่ 4.30 น. จนถึง 23.00 น. แต่คุณยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือ รถรางไฟฟ้าเที่ยวกลางคืน หรือ แท็กซี่ ได้

รถรางไฟฟ้า (Trams)
       รถรางไฟฟ้ามีเส้นทางเดินรถที่ยาวคดเคี้ยวไปตามถนนสายหลักต่างๆ ในกรุงบูดาเปสต์ แต่ราคาค่าโดยสารนั้นจะถูกกว่าการเดินทางทางรถโดยสารประจำทางอีกด้วย รถรางไฟฟ้า นั้นมักจะมีคนเต็มอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้บริการรถรางไฟฟ้านั้น ก็ยังรวดเร็วอยู่ และอย่าลืมที่จะนำตั๋วโดยสารไปทำการเช็คกับเครื่องที่อยุ่บริเวณหน้าประตู ด้วยทุกครั้ง

Buses
       รถโดยสารประจำทาง เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสำรวจเขตที่ไม่ค่อยมีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในบูดาเปสต์นั้นรถโดยสารประจำทางจะมีค่อนข้างถี่ และคนเยอะ
       ในการเดินทาง ไปต่างเมือง อัตราค่าโดยสารรถบัสจะมีราคาใกล้เคียงกับรถไฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางที่จะไป และยังสามารถซื้อตั๋วบนรถได้เลยจึงควรที่จะจองที่นั้งไว้ก่อนเพื่อความสะดวก และแน่นอนยิ่งขึ้น

Taxis
       แท็กซี่นั้นเป็นพาหนะที่สะดวกสบายที่สุดแล้ว แต่ก็ต้องแรกกับความเสี่ยงที่จะได้รับจากคนขับที่อาจจะไม่ซื่อตรงกับเราได้ โดยเหตุการณ์แบบนี้จะมีเกิดขึ้นบ่อยๆ ในยุโรปรวมถึงทั่วโลก เช่น การพาขับวน หรือ ไม่ใช้มีเตอร์ หรือควรหลีกเลี่ยงการขึ้นแท็กซี่หรูๆ เพราะอาจเจอกับราคาที่แพงมากกว่าปกติ

Domestic Trains
       การเดินทางโดยรถไฟจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์จากนั้นก็จะ กระจายออกไป รถไฟที่เดินขบวนระหว่างภูมิภาคนั้นจะช้ากว่า รถไฟด่วน (Express) มาก ดังนั้นควรตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางมีรถไฟด่วนให้บริการหรือไป เมื่อต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
       การจองที่นั่งบนรถไฟไว้ก่อนนั้นจำเป็นที่จะต้องไปจองเองด้วยตัวเองที่สถานี หรือตามเอเจนซีต่างๆ ของการรถไฟของฮังการี

f14b6942c897426ee1bf1c67351a74fa ประเทศฮังการี
5c9a8ed8d9e7234222a34c564cbd54a4 ประเทศฮังการี
a25827942f257bff3e3ed07af1c82bdf ประเทศฮังการี

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ฮังการี่

ฝั่ง BUDA

Castle Hill, Castle District
        Castle Hill หรือ Castle District เป็นสถานที่มีเรียกว่า เป็นเมืองเก่าบูดา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและการเมืองมามากกว่า ร้อยปีแล้ว มีการเกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการสร้างใหม่และการให้วัสดุ ที่ใช้แล้วมาทำการสร้างซึ่งทำให้เป็นสถาปัตยกรรมที่หลายหลายและผสมผสาน อาคารที่ยังคงหลงเหลือและสมบูรณ์อยู่ได้แก่ Mátyás Church และ the Buda Royal Palace นอกจากนี้การได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมฝัง ‘บูดา’ โดยการชมจาก the Fishermen’s Bastion เป็นอีกความงดงามที่อาจทำให้คุณหยุดหายใจได้

Buda Royal Palace บูดารอยแยลพาเลส
         อาคารขนาดใหญ่โตตั้งอยู่ทางด้านใต้ของ Castle Hill เป็นพระราชวังมาก่อน โดยการตกแต่งและออกแบบที่หลายหลายรูปแบบและมีการผสมผสานศิลปะหลายสมัยเข้า ไว้ด้วยกัน พระราชวังถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ คริสตวรรษ ที่ 14 และได้รับการสร้างใหม่หลังจากเกิดความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดสงครามโลก ครั้วที่ 2 ปัจจุบัน Buda Royal Palace ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองบูดาเพสต์ เป็นหอศิลป์แห่งชาติ และ เป็น หอสมุดแห่งชาติ เซเชนยี (Széchenyi) อีกด้วย

Fishermen’s Bastion
        The Fishermen’s Bastion เป็นสถานที่ที่แรกๆ ในการเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยวที่มาบูดาเพสต์ ป้อมปราการสไตล์เทพนิยายแห่งนี้มีข้อดูตรงที่อยู่บนเนินสูงใจกลางเมือง ทำให้สามารถเห็นภาพโดยรวมของตัวเมืองได้อย่างสวยงาม หอคอยและกำแพงมีลักษณะความศิลปะในยุคกลาง แต่มันถูกสร้างหลังจากนั้นในปี 1902 โดย Frigyes Schulek เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Mátyás Church

Gellért Hill
        Gellért Hill สามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในบูดาเพสต์ ที่ประกอบไปด้วย อนุสาวรีย์เสรีภาพที่ตั้งอยู่บนยอดสุดของเนินเขา ทำให้ Gellért Hill เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองที่น่าจดจำ แรกเริ่มอนุสาวรีย์สูง 14 เมตร ได้ถูกว่าจ้างให้สร้างขึ้นโดย Miklós Horthy เพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงลูกชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่อง บินในช่วงสงคราม หลังจากการเข้ามาของกองกำลัง ของรัสเซีย อนุสาวรีย์ได้ที่มีรูปแบบเป็น กังหันที่มีความหมายถึงการขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เป็นเปลี่ยนเป็นใบของต้นปาล์มเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสระภาพจาก ระบบ ‘นาซี’ เหนือขึ้นไปเป็น ป้อมปราการ Citadella สร้างโดย Habsburgs หลังจากสงครามประกาศอิสระภาพในปี 1848-1849 ปัจจุบันป้อมปราการได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของเนินเขาลูกนี้

The Chain Bridge
        The Chain Bridge เป็นทางเชื่อมต่ออย่างถาวรแห่งแรกระหว่าง เมืองฝั่งบูดาและเมื่องฝั่งเพสต์ และเป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึง อิสตวาน เซเชนยี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮังการี สะพานมีความเกี่ยวดองกับ อังกฤษด้วย จากการที่ได้รับการออกแบบโดย William Tierney Clark และก่อสร้างโดย Adam Clark ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการตั้งชื่อวงเวียนในฝั่ง ‘บูดา’ ตามชื่อของเขา

Margaret Island
        Margaret Island เป็นเกาะกลางแม่น้ำ ดานุบ ซึ่งได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะของเมืองบูดาเพสต์ เกาะที่ปราศจากรถยนต์มีทุกอย่างที่จะทำให้คุณได้สนุกสนานในวันพักผ่อน ซึ่งรวมไปถึงสนามกีฬา สนามเทนนิสจำนวนมาก สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ โรงละครกลางแจ้ง สวนญี่ปุ่นและสวนกุหลาบ โบราณสถานสมัยยุคกลางตอนต้น โรงแรมสปา 2 แห่ง และ ลานเบียร์

e0610ed9afa04ffabf361484fffe2d62 ประเทศฮังการี
f64469c15c86793ba86367654ad77646 ประเทศฮังการี
2b929b4945028c4e6eb7e10e562d5094 ประเทศฮังการี

ฝั่ง PEST

Parliament อาคารรัฐสภา
        อาคารรัฐสภาขนาด ใหญ่อันดับสองของโลก เป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อสะท้อนเป็นเงาจากแม่น้ำดานูบ โดยการเข้าชมภายในที่มีการตกแต่งอย่างหรูหรา นั้น นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าร่วมกับทัวร์ชมเมืองที่ได้รับการจัดการแล้วในการ เข้าชม

St Stephen’s Basilica
        เซนต์สตีเฟนบาซิ ลลิกา St Stephen’s Basilica ตั้งชื่อตาม นักบุญ อิสตแวน (Szent István) ผู้ก่อตั้ง รัฐคริสเตียนฮังการี โบสถ์สามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกที่ใน บูดาเปสต์ โดมของโบสถ์มีความสูง 315 ฟุต โดยมีความสูงเท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ่งผู้สร้างตัดสินใจที่จะไม่สร้างให้สูงไปกว่านี้

The Great Synagogue
        โบสถ์ยิวแห่งนี้ เป็นโบสถ์ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก โบสถ์ยิวในนครนิวยอร์ค โถงโบสถ์มีทางเดินจากประตูสู่แท่นพิธี (Nave) ถึง 3 ทางด้วยกัน โดยปฏิบัติตามธรรมเนียมของนิกาย ออโธดอกซ์ ในการแยกที่นั่งสำหรับชาย และหญิง ซึ่งสามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ถึง 3000 คน และยังเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวยิวในนครบูดาเปสต์ อีกทั้งงานเทศกาลต่างๆ ก็ยังมีการจัดที่นี้อีกด้วย ภายในโบสถ์ยังมีพิพิธภัณฑ์ของชาวยิวอีกด้วย

Andrássy Avenue
        ถนนอันดรา สซี่ ตั้งชื่อตามนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ทำประโยชน์มากมายให้กับนคร บูดาเปสต์จนกลายเป็นมหานครอย่างแท้จริง เขากล่าวว่า นครบูดาเปสต์ควรมีถนนที่มีความสง่างามโดยเลียนแบบ ถนนชองเอลิเซ่ ของมหานครปารีส สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่ดีที่สุดสามารถพอได้จากถนนสายนี้ เช่น โรงอุปรากรณ์ เขตบ้านอยู่อาศัยที่สวยงามที่มีสนามหญ้าในตัว อนุสาวรีย์และน้ำพุสวยงามต่างๆ รถไฟใต้ดินแห่งแรกของยุโรป ซึ่งใช้งานมาแล้วกว่า 125 ปี

Heros’ Square
        จัตุรัสวีรบุรุษ มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของประเทศฮังการีเป็นจำนวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังการีทุกคน ที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง ด้านหลังของจัตุรัสเป็นสวนสาธารณะของเมืองที่ประกอบไปด้วยปราสาทในเทพนิยาย อย่าง Vajdahunyad Castle มีสวนสัตว์ และ the obligatory Széchenyi Baths

Gresham Palace
        อาคารที่สง่างาม ต่างๆ ใน บูดาเพสต์จะถูกเรียกว่า พระราชวัง (อังกฤษ : palace ; ฮังกาเรียน: palota) เช่นเดียวกับ Gresham Palace อาคารเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้เป็นที่พักอาศัยของกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์แต่ อย่างใด Gresham Palace ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Chain Bridge และถูกสร้างขึ้นมาโดยและสำหรับ Gresham Insurance Company of London ในสไตล์ อาร์ต-นูโวที่น่าอัศจรรย์ ปัจจุบันเป็นอาคารที่ปรับปรุงมาเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โดยมีกลุ่ม โรงแรม Four Seasons เข้ามาครอบครองกิจการ

ทะเลสาบ บาเลตัน Lake Balaton
        ทะเลสาบบาเลตัน เป็นทะเลสาบที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศฮังการี และเป็นทะเลสาบที่มีความใหญ่ที่สุดของประเทศฮังการีและยุโรปตอนกลาง (central Europe) ซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวฮังการีต้องการจะไปเยี่ยมเยือน มากที่สุดเป็นอันอับสอง นักท่องเที่ยวประมาณ 2.5 ล้านคนมาเที่ยวชมทะเลสาบแห่งนี้ เมื่อปี 1994 โดยมีสถานที่พักตากอากาศ สปา และสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย สามารถลองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย และยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเป็นที่ตกปลาที่ดีมากแห่งหนึ่งอีกด้วย

f272832d0fda069665fe268dd206969d ประเทศฮังการี
b3a6a4626c9966713d9dd034a8bac671 ประเทศฮังการี
2ffab0a28a4a5ff584ff3932294c0752 ประเทศฮังการี

อาหารฮังการี่ ที่ได้พอเมื่อไปเที่ยวฮังการี่ต้องรับประทาน

        Gulasch (กูลาช) เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศฮังการี และเป็นอาหารที่คนเยอรมันชอบกินกันมาก ลักษณะคล้ายกับซุปข้นหรือสตู ทำมาจากเนี้อหมู ไก่งวง หรือเนื้อก็มี นอกจากนี้ก็มี Toltottkaposzta หรือ กะหล่ำปลีห่อข้าวรสเปรี้ยว อีกด้วย เมื่อลองอาหารคาวแล้ว อย่าลืมชิมขนมพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฮังการีด้วย เช่น Langose เป็นแป้งเหนียวๆ ป้ายด้วยเนยกระเทียม ราดซอสมะเขือเทศ แล้วโรยหน้าด้วยมอสเรลล่าชีส กลิ่นหอมรสชาติดีมากมาย แต่ต้องทานร้อนๆ หรืออาจลิ้มรส Stuffed Pancake (แพนเค้กสอดไส้) ที่เลื่องลือมานานนับร้อยๆ ปีแล้ว และ Sponge Cake ก็อร่อยน่าลองไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวอาจไปแวะชิมได้ตามร้านอาหารทั่วไป หรือ ภัตตาคารภายในที่พักในฮังการีของท่านก็ได้เช่นกัน
cb549494943f9bfe4a6f97dd4d739dc4 ประเทศฮังการี
223604c09612d0ed25a0f48efb033d7a ประเทศฮังการี
9dbb108bc8fb19a68eeef1de61092a85 ประเทศฮังการี

 

ข้อมูลทั่ว ไปที่ควรทราบก่อนไปฮังการี่

สถานทูตไทยในฮังการี

        ภายหลังประกาศใช้ ข้อตกลงเช็งเก้น พลเมืองสหภาพยุโรปสามารถเดินทางผ่านพรมแดนของฮังการี่ได้โดยเสรี แต่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในกรณีที่มีการเรียก ตรวจ ส่วนผู้ถือสัญชาติไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าฮังการี่ (รายละเอียด ขั้นตอนการขอวีซ่า) ส่วนผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดาและมารดาติดตัวมาด้วย

แหล่งช้อปปิ้ง

         ท่านสามารถหาซื้อของที่ระลึกบริเวณจัตุรัส เมืองเก่าบาติสลาวา ได้ สถานที่ช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งคือ แถวริมแม่น้ำ ซึ่งท่านจะพบกับของฝากนานาชนิด อาทิ ตุ๊กตา ผ้าลูกไม้ และของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย

โทรศัพท์

         รหัสของ ประเทศฮังการีคือ +36 เมื่อจะให้คนที่อยู่เมืองไทยติดต่อมาที่ฮังการีจะต้องกดรหัสนี้ก่อน แต่ถ้าจะโทรกลับเมืองไทย ต้องโทรโดยใช้บัตรโทรศัพท์ หรือโทรจากโรงแรมในฮังการีที่ท่านไปพักก็ได้เช่นกันแนะนำแพคเกจโทรราคาถูกโทรจากฮังการีกลับไทย

ระบบ ไฟฟ้า

        กระแสไฟฟ้า ในประเทศฮังการี่นั้นใช้ระบบกระแสสลับ 220V, 50 Hz โดยใช้ปลั๊กแบบยุโรปทั่วไป หรือ ยูโรปลั๊ก ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวกลมสองขา
        โดยคุณสามารถหาซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และ หัวอแดบเตอร์สำหรับใช้เสียบในประเทศฮังการี่ได้ ในร้านค้าขนาดให้ หรือ ห้างสรรพสินค้า

การขอคือภาษีมูลค่าเพิ่ม

        นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่อาศัยประจำสามารถขอรับการคืนเงินจากภาษี มูลค่าเพิ่ม หรือ VAT Refund ได้ถึง 25% ของภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อสินค้า (AFA) ภายในประเทศฮังการี่ ยกเว้นสินค้าที่เป็นงานศิลปะ คอลเลกชัน และของโบราณ ภายใต้เงื้อนไขต่อไปนี้ :
        ราคารวมของสินค้าที่ซื้อในหนึ่งใบกำกับสินค้ารวม AFA จะต้องมากกว่า 50,000 Ft หรือประมาณ 185 EUR และจะต้องเดินทางออกจากฮังการี่ภายใน 90 วันหลังจากซื้อสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังใหม่และไม่ได้แกะห่อบรรจุภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
 
 

 

e45a4d3b9ccaa7329ab747713b44adbb ประเทศฮังการี

นครบูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ขึ้น ชม “CASTLE HILL” ในฝั่ง
 
 

db73e24d9627072ad23e5106210d3edd ประเทศฮังการี

Fishermen’s Bastin หรือป้อมชาวประมง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด และที่แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาว ประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกราน เมื่อปี 1241 – 1242

cf1df8277f748a9da23aa2fe1f8c828c ประเทศฮังการี

สะพานเชน (CHAIN BRIDGE ) เป็นสะพานที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ซึ่งอยู่ไกล้กับอาคารรัฐสภาที่มีการก่อสร้างอย่างสวยงาม

420552d01be00bcfb2cec1349d16b1d0 ประเทศฮังการี

ชมเขา “GELLERT HILL” ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพแห่งฮังการี อีกทั้งยังได้ชมวิวพาโนรามิกอันงดงามของเมืองอีกด้วย

214a3d008e655163de6e20f786c01096 ประเทศฮังการี

ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 

7cd730840b9eb5264a73216dcd422c55 ประเทศฮังการี
e89878c3e5103079d15da574b56f715b ประเทศฮังการี
070a69100b2e32114c82dee2781d76c0 ประเทศฮังการี

มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการ ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสีอันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ

สอบถามข้อมูล การท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่

T&S travel&service

31/38 Charunsanitwong  Bangkok Yai  Wattrapra Bangkok 10600

Tel  02-4572080   Fax  02-8682270 Mobile:089-660-9229

E-mail:info@Tstravelandservices.com www.tstravelandservices.com

TAT License: 11/06382

facebook share icon ประเทศฮังการี Share on Facebook

Leave a Reply

footer